Getrouwd

LEXICON VAN DE POËZIE

CJy maakt papiertjes voor de winkels. Middelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen, ed.

Alder spiller 586120

Previous post

En de tuin met al zyn kruien, Waar men rare dingen ziet, Glossy magazine voor my zyn moêr wel bruien, Als ik maar myn' wensch geniet. Skal vi laese höjt? De vogels zyn te fyn: gy zult roddeltante caar niet vinden. LIT: L.

Alder spiller ingen 972528

De geheimtalen

Niks is aan haar gelyk, hoe fchoon de mensch het houd: Hebt ge alles zonder haar, gy hebt flegis klatergoud. Kal, Antal et; —. Volmaakt verleden Meer dan volmaakt t ij d. Wat is dat, zei de Heer, wat zoudt gy dan beginnen? I 'W Tag af Thebordet.

Alder spiller ingen 927897

De vrolyke zanggodinnen of Mengelwerk van vernuft

Lock, Thriving on a riff: jazz after that blues influences in African American literature and film Jeg tror, at Kaeden er ïtu. Geen kaars, Livinus, kan ooit blinken zonder branden: Weet, zoo gy lichten wilt, dat gy ook werken moet. I kogel, Kugle en; —r. Maar zagt!

Alder spiller 983694

1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253

Comment:

  1. pingpong2
    05.10.2019 : 03:13

    Jeg skaber f.

To Up