Fly

OMGAAN MET DE OVERGANG

De zelden voorkomende staan tusschen haakjes. Breng mij een ouwel.

Utro med mand 407712

About this book

I Hvad skal De bruge den til? I bezoek, Besög et; —. Ge moet die flesch terugnemen. Eerste man enkelvoud. Zondagschool, Söndags- skole en; —r. Als de adjectieven substantivisch gebruikt donkerder, nemen zij in dén tweeden woordsoort eene s aan, b. Ström en; —me.

Utro med 233606

Her er jeg. Jeg vil sende det til Urmageren. I veearts, Dyrlaege en; — rKvaeglaege en, -r. Jeg bak kun drikke let i Vin. Behalve het hiervoren opgegevene vor is er nog :en vorm vores, gelijkstaande met het Hollandsche ,de onzen". Er wordt gebeld. Se hva jeg mener! Daarom wordt de derde naamval altijd vóór den vierden gezet.

281 282 283 284 285 286 287

Comment:

  1. hadelandm48
    01.02.2019 : 22:46

    Det viktig og.

To Up