Fly

HET VERSIERDE WOORD. DE EPITHETA OF WOORDCOMBINATIES VAN ANTHONI SMYTERS UIT 1620

Vrienden, Qeen, dat is het niet.

Gewoon heel geil 815082

(PDF) Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit

De Engelsman wordt door Smyters als volgt beoordeeld:. Onze eerste school was het ou- derlijk gezineen kleine kringuiaar onze wereld in de kindschheid. De ververs gebruiken het. IleelL de mensch eenige zelfstandigheid bekomen, hij oeiene aich daarin, ala een kind, dat zonder leiband reedi kan TOQitgaan: en daflrroor is het akademidefen hgzonder geschikt. Content can be subject to copyright.

Gewoon heel geil 827894

Hij was de oudste zoon van Amram, drie jaar ouder dan zijn broeder Mozes, wiens helper hij is. Het laatste is voor het he- lleer vei'kieslyk. Dat wij het Franse dichtregel in het Nederlands ontvluchten. Maar toen was het bestrijden en verdedigenen dit laatste ging dikwijls zoo ongeoelcndzoo onbehen- digzoo wild en woest toedat ik als knaapik zegge het ronduit, er meer voor Voltaire door in- genomendan tegen zijne aanvallen gewapend werd. CKt brengt de aard dier hoogere liefde mede, en langs dezen weg zoekt ons wijsgeerte zoo wel, als religie tot de volmaakt- heid te lenen, die wij in de Godheid ee rbi edi» gen. Den Bijbel minachten zijnis voor kindei'en jjeschreven : onwetende! Nu, vrienden, nu eerst raakte myn inwendige zin in volk werking I En welken invloed deze geheele omwenteling mij- ner lid op jnjjn lerón gelukd hebbe, is moejielyk te beselirgven.

375 376 377 378 379 380 381

Comment:

To Up